Darmowa dostawa od 11,54 €
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Zásady ochrany osobních údajů

Toto je obsah stránky Zásady ochrany osobních údajů
Její obsah lze změnit v nabídce MODERACE > Vlastní stránky (CMS) > Pravidla > Zásady ochrany osobních údajů
 • Zde můžete zadat libovolně dlouhý formátovaný text.
 • Obrázek můžete vložit také pomocí modulu Správa souborů

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM ŠABLONY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ DŮVĚRYHODNÝCH OBCHODŮ!

Vezměte prosím na vědomí, že následující vzorové zásady ochrany osobních údajů jsou pouze příkladem a nezohledňují individuální potřeby a postupy zpracování údajů příslušného e-shopu. Proto by měl být přizpůsoben individuálním potřebám vašeho obchodu a jeho operacím zpracování údajů.

Vyplňte prosím správně žlutě označená pole. Pokud potřebujete právní poradenství s ohledem na individuální potřeby vašeho internetového obchodu, obraťte se na právníka. Upozorňujeme také, že použití následujícího příkladu vás neopravňuje k používání grafických nebo slovních odkazů na Trusted Shops, jako je "Záruka Trusted Shops", "Značka důvěryhodnosti Trusted Shops s ochranou kupujícího" nebo cokoli jiného, co by mohlo vyvolat dojem, že váš obchod je certifikovaným členem Trusted Shops.

Informace o tom, jak používat značku důvěryhodnosti Trusted Shops a záruku Trusted Shops, získáte na telefonním čísle +48 22 462 6400 nebo písemně na adrese sales@trustedshops.en.

Trusted Shop

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Děkujeme za váš zájem o náš webový obchod. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. V těchto zásadách ochrany osobních údajů najdete podrobné informace o nakládání s vašimi údaji. Správcem vašich údajů je:


(Údaje identifikující správce údajů a jeho adresu).

1. Přístup k datům a hostování

Na naše webové stránky můžete přistupovat, aniž byste museli poskytovat své osobní údaje. Při každém volání webové stránky server automaticky ukládá pouze takzvané protokoly serveru, jako je název požadovaného souboru, vaše IP adresa, datum a čas volání, množství přenesených dat a požadující poskytovatel internetových služeb (přístupové údaje) a dokumentuje volání stránky.

Tyto údaje jsou analyzovány pouze za účelem zajištění správného fungování webových stránek a zlepšení naší nabídky. To slouží - jako součást posouzení zájmu - k ochraně našeho oprávněného zájmu správně prezentovat naši nabídku. Veškeré přístupové údaje jsou vymazány do sedmi dnů od ukončení vaší návštěvy na webu.

Hostingové služby poskytované externím poskytovatelem služeb

V rámci pověření zpracováním údajů - externí poskytovatel služeb pro nás vykonává webhostingové a prezentační služby naším jménem. Veškeré údaje, které - jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů - byly shromážděny v rámci používání našich webových stránek nebo ve formulářích poskytnutých k tomuto účelu v internetovém obchodě, jsou uloženy na serverech tohoto poskytovatele služeb. Zpracování na jiných serverech probíhá pouze v rozsahu uvedeném v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Tento poskytovatel služeb je usazen v zemi, která patří do Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

2. Shromažďování a zpracování údajů pro zpracování smluv a vytváření zákaznických účtů

Osobní údaje shromažďujeme pouze v případě, že nám je poskytnete dobrovolně prostřednictvím objednávky, kontaktování (např. pomocí kontaktního formuláře nebo e-mailu) nebo vytvořením zákaznického účtu. Povinná pole jsou takto označena, protože údaje, které obsahují, jsou pro nás nezbytné k plnění smlouvy nebo k vyřízení záležitosti, v níž jste nás kontaktovali, nebo k založení zákaznického účtu. Bez nich nelze dokončit objednávku, vytvořit zákaznický účet ani nás kontaktovat. Jaké údaje se shromažďují, je zřejmé z formulářů, do kterých se údaje zadávají. Vámi poskytnuté údaje používáme pro účely plnění smlouvy a reakce na vaše požadavky. Po splnění smlouvy nebo vymazání vašeho zákaznického účtu bude zpracování vašich údajů omezeno a po uplynutí lhůt pro uchovávání údajů stanovených daňovými a účetními předpisy budou údaje vymazány, pokud výslovně nesouhlasíte s jejich dalším používáním pro jiné účely. Váš zákaznický účet lze kdykoli smazat. Za tímto účelem zašlete zprávu na naši kontaktní adresu uvedenou v části "Naše kontaktní údaje a vaše práva" nebo použijte příslušnou funkci ve svém zákaznickém účtu.

3. Přenos dat

Pro účely plnění smlouvy předáme vaše údaje kurýrní společnosti, pokud je to nezbytné pro doručení objednaného zboží. V závislosti na tom, kterého poskytovatele platebních služeb si vyberete během procesu objednávky, předáme platební údaje shromážděné za tímto účelem úvěrové instituci, která platbu zpracovává, a případně poskytovateli platebních služeb, kterého jsme si vybrali my nebo vy. Někteří poskytovatelé platebních služeb shromažďují údaje sami, pokud si u nich otevřete účet. V takových případech se musíte přihlásit k poskytovateli platebních služeb, kterého jste si vybrali během procesu objednávky, pomocí svých přístupových údajů. V takovém případě se rovněž použijí zásady ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.

4. E-mailový zpravodaj

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, použijeme vaši e-mailovou adresu k pravidelnému elektronickému zasílání našeho newsletteru na základě vašeho souhlasu.

Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit zasláním příslušné zprávy nebo pomocí příslušného odkazu v newsletteru. Po obdržení takové zprávy vaši e-mailovou adresu vymažeme, pokud výslovně nesouhlasíte s dalším používáním vašich údajů pro jiné účely. Newsletter je zasílán v rámci pověření zpracováním údajů naším jménem poskytovatelem služeb, kterému za tímto účelem předáváme vaši e-mailovou adresu. Tento poskytovatel služeb je usazen v zemi, která patří do Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

5. Integrace s důvěryhodnými obchody Trustbadge

Pro prezentaci naší značky důvěryhodnosti Trusted Shops, jakož i shromážděných recenzí zákazníků a sortimentu Trusted Shops, který je kupujícím k dispozici po zadání objednávky, je na našich webových stránkách integrován Trustbadge by Trusted Shops.

Slouží to k ochraně našeho oprávněného zájmu optimálně prezentovat naši nabídku na trhu. Trustbadge a služby, které inzeruje, představují nabídku společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem, Německo.

Při použití služby Trustbadge server automaticky ukládá tzv. protokoly serveru, které obsahují např. vaši IP adresu, datum a čas volání, objem přenesených dat a žádajícího poskytovatele internetových služeb (přístupové údaje), a dokumentuje volání Trustbadge. Výše uvedené přístupové údaje nejsou analyzovány a jsou automaticky přepsány do sedmi dnů od ukončení vaší návštěvy webu.

Ostatní osobní údaje budou předány společnosti Trusted Shops pouze v případě, že se po provedení objednávky v obchodě rozhodnete používat produkty Trusted Shops nebo jste se k jejich používání již zaregistrovali. V takových případech platí smlouva, kterou jste uzavřeli se společností Trusted Shops.

6. Soubory cookie a webová analytika

Abychom zatraktivnili naše webové stránky a umožnili některé funkce pro zobrazení relevantních produktů nebo pro účely průzkumu trhu, používáme na našich stránkách tzv. cookies. To - jako součást analýzy a vyhodnocení zájmů - slouží k ochraně našeho oprávněného zájmu na optimální prezentaci naší nabídky služeb. Cookies jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají do vašeho koncového zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, se po ukončení relace prohlížeče vymažou, tj. po jeho uzavření (tzv. soubory cookie relace). Další soubory cookie se ukládají ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě stránek (trvalé soubory cookie). Doba uložení je uvedena v nastavení souborů cookie vašeho internetového prohlížeče. Prohlížeč může být nakonfigurován tak, aby dostával informace o používání souborů cookie a aby se mohl rozhodnout, zda je v určitých případech přijme, nebo zcela odmítne. Prohlížeče spravují nastavení souborů cookie různými způsoby. V nabídce nápovědy prohlížeče najdete vysvětlení, jak změnit nastavení souborů cookie. Jsou k dispozici na následujících odkazech:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: http://safari.helpmax.net/en/protection-and-privacy/deleting-cookie-files/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/en/kb/delete-cookies
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html

Pokud nesouhlasíte s používáním souborů cookie, může být funkčnost našich webových stránek omezena.

Používání služby Google (Universal) Analytics pro účely webové analýzy

Naše webové stránky používají Google (Universal) Analytics, nástroj pro analýzu webu od společnosti Google Inc. (www.google.com). Slouží to k ochraně našeho oprávněného zájmu optimálně prezentovat naši nabídku služeb. Google (Universal) Analytics používá metody, které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek - například soubory cookie. Automaticky shromážděné informace týkající se vašeho používání těchto webových stránek se zpravidla přenášejí na server společnosti Google ve Spojených státech a tam se ukládají. Vzhledem k anonymizaci IP adresy aktivované na těchto webových stránkách je vaše IP adresa před předáním v rámci členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru, zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa přenesena na server společnosti Google ve Spojených státech a tam zkrácena. Anonymizovaná IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics se v zásadě nekombinuje s jinými údaji společnosti Google.

Společnost Google LLC má sídlo v USA a je držitelem certifikátu EU-USA-Privacy Shield. Aktuální certifikát je k dispozici na tomto odkazu. V rámci dohody mezi USA a Evropskou komisí stanovila Evropská komise odpovídající úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované v rámci štítu na ochranu soukromí.

Pokud si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče, který naleznete pod tímto odkazem, můžete zabránit tomu, aby společnost Google zaznamenávala údaje shromážděné pomocí souborů cookie o vašem používání našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) a aby tyto údaje zpracovávala: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Použití nástroje Matomo pro webovou analytiku

Pro účely analýzy používání našich webových stránek - pomocí technologie Matomo (https://matomo).org), které poskytuje poskytovatel služeb InnoCraft Ltd, jsou při návštěvě našich webových stránek automaticky shromažďovány a ukládány údaje, z nichž jsou pomocí pseudonymů vytvářeny uživatelské profily. Slouží to k ochraně našeho oprávněného zájmu na optimální prezentaci naší nabídky. K tomuto účelu mohou být použity soubory cookie. Bez vašeho samostatného, výslovného souhlasu - pseudonymizované uživatelské profily nejsou kombinovány s osobními údaji pseudonymizovaného subjektu.

Zpracování údajů v souvislosti s výše uvedenou webovou analýzou probíhá na našich serverech. Proti shromažďování a ukládání údajů v budoucnu můžete kdykoli vznést námitku pomocí následující možnosti.

7. Připomínky k poskytování zpětné vazby

Pokud jste s tím během objednávky nebo po ní výslovně souhlasili, předáme vaši e-mailovou adresu společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolín nad Rýnem, Německo (www.trustedshops.en), aby vám byla e-mailem zaslána upomínka, která vám umožní vyjádřit se k nákupu, který jste v našem obchodě uskutečnili.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy na naši kontaktní adresu uvedenou v části "Naše kontaktní údaje a vaše práva" nebo přímým prohlášením u společnosti Trusted Shops.

8. Naše kontaktní údaje a vaše práva

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů, opravy, blokování nebo výmazu vašich údajů, nebo pokud si přejete odvolat souhlasy, které jste udělili, nebo vznést námitku proti používání vašich údajů pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů, obraťte se na správce údajů: (e-mailová adresa / ew. telefonní číslo).

Máte následující práva:

 • právo být informován o zpracování svých údajů v rozsahu stanoveném v čl. 15 RODO;

 • v souladu s článkem. 16 RODO - právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které se vás týkají;

 • v souladu s článkem. 17 RODO - právo na výmaz ("právo být zapomenut") vašich osobních údajů uložených u nás, pokud jejich další zpracování není nezbytné:

  - uplatňovat právo na svobodu projevu a informací;
  - splnění zákonné povinnosti;
  - z důvodu veřejného zájmu;
  - pro stanovení, uplatnění nebo obhajobu nároků;

 • v souladu s článkem. 18 RODO - právo omezit zpracování vašich osobních údajů, pokud:

  - zpochybníte správnost svých osobních údajů;
  - zpracování je nezákonné a vy vznesete námitku proti jejich vymazání;
  - vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k uplatnění, prosazení nebo obhajobě svých nároků;
  - jste podali námitku podle článku 2. 21 proti zpracování;

 • v souladu s článkem. 20 RODO - právo získat vaše údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu a zaslat je jinému správci ("právo na přenositelnost údajů");

 • v souladu s článkem. 77 RODO - právo podat stížnost u dozorového úřadu. Obecně platí, že se v tomto ohledu můžete obrátit na dozorový úřad v místě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo našeho sídla.

Právo vznést námitku

Pokud zpracováváme osobní údaje způsobem popsaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů pro tyto účely - s účinností do budoucna. V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu můžete kdykoli uplatnit své právo vznést námitku. Pokud zpracování probíhá pro jiné účely, máte právo vznést námitku pouze z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.

Jakmile uplatníte své právo vznést námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme, že pro zpracování existují závažné oprávněné důvody, které převažují nad vašimi zájmy a právy, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě nároků.

Výše uvedené neplatí, pokud zpracování probíhá pro účely přímého marketingu. V takovém případě nebudeme nadále zpracovávat vaše osobní údaje pro výše uvedený účel.

IdoSell Trusted Reviews
4.78 / 5.00 849 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2023-11-24
Super
2023-11-21
Super super!
pixel