Promocja Longsleev za darmo

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „LONGSLEEVE ZA DARMO"

2. Organizatorem Promocji jest Boco Wear . Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego bocowear.com (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 13.05.2021 i trwa do 21.05.2021

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez zamówienie i opłacenie zamówienia zawierającego produkty o wartości min 200zł (nie wliczając w kwotę 200 zł ceny longsleevu)

5. Aby skorzystać z promocji należy dodać do koszyka wybrany longsleev oraz przy finalizacji zamówienia użyć kodu : LONG. Kwota w koszyku automatycznie obniży się o cenę longsleevu. Klient może skorzystać z kodu wiele razy.

6. Obniżona cena produktu dotyczy jednej jego sztuki z kategorii longsleeve

7. Promocja dotyczy wszystkich produktów aktualnie dostępnych do kupienia.

8. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty oraz produkt z obniżoną ceną. W
przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

9. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

10. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

11. Promocja kierowana jest do klientów sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

12. W sytuacji zwrotu produktu z zamówienia cena longsleevu będzie odjęta od kwoty pozostałych produktów. W sytuacji zwrotu samego longlseevu nie jest zwracana jego cena sklepowa -cena podczas promocji wynosi 0,00 zł i tyle wynosi kwota zwrotu nałożona na Organizatora.

13. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

14. Wszelkie zapytania lub reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail info@bocowear.com. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji.

15. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

15.1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

15.2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

15.3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

16. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym przez swoje media społecznościowe. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.